<  Wstecz

Tomasz Kudłacz

zdjęcie dla Tomasz Kudłacz

Pedagog, animator społeczno – kulturalny, tancerz, instruktor tańca, choreograf. Absolwent pedagogiki społeczno – wychowawczej ze specjalizacją animacja społeczno – kulturalna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kształci się z zakresu andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, a także szkoli się z zakresu Terapii Tańcem i Ruchem, choreoterapii i Laban Bartenieff Movement System, głównie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem i Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem IBA. Kiedyś czynnie związany z deskami teatrów m.in. Rampa, Syrena, Palladium, Capitol w Warszawie. Rozwija się w wielu stylach tanecznych pod okiem nauczycieli i pedagogów z całego świata, m.in. Agnieszka Boruta, Dúnia Pacheco, Miguel Albino. Obecnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc zajęcia, warsztaty taneczne i taneczno – rozwojowe z nastawieniem na autorefleksję oraz wspomagając rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zajmuje się tańcem jako środkiem artystycznego wyrazu w wychowaniu, edukacji i rozwoju osobistym człowieka.

 

Translate »